Subsidie

Er bestaan enkele honderden subsidieregelingen vanuit Nederland en vanuit de Europese Unie. Deze regelingen kunnen zowel van toepassing zijn op uw project(en) in Nederland als op uw activiteit(en) in het buitenland. Elk regeling wordt voorzien van geldende wet- en regelgeving met bijbehorende jurisprudentie. Hoe ouder de regeling, inclusief de wijzigingen, hoe meer jurisprudentie en dus hoe groter de onderhandelingsruimte met subsidieverstrekkers; immers in de jurisprudentie worden veel voorkomende zaken geregeld welke niet is voorzien in de betreffende wet- en regelgeving.

De onderhandelingsruimte is dus tevens bepalend voor uw kansen op subsidie. Deze ruimte wordt daarnaast ingegeven door de budgettaire ruimte van een subsidieverstrekker. Hoe meer budget, des te groter uw onderhandelingspositie en dus uw kansen op subsidie.

Subsidies kunnen zowel door rechtspersonen als door particulieren worden aangevraagd. Elk subsidieverstrekker stelt zelf de voorwaarde aan de soort aanvrager behorende bij een regeling. Subsidieverstrekkers komen voor op het volgende niveau:

  1. Europese subsidieregelingen - Europese Unie
  2. Nationale subsidieregeling- Ministeries
  3. Regionale subsidieregelingen- Provinciale Staten
  4. Lokale subsidieregelingen- Gemeenten
  5. Rechtspersonen- Goede doelen organisaties, Particuliere fondsen

Over het algemeen kan worden gesteld dat hoe hoger het niveau, des te ruimer het budget en dus het aan te vragen subsidiebedrag. Rechtspersonen kunnen hierop een uitzondering zijn. Elk subsidieregeling stelt een maximum bedrag vast per aanvraag.  

Subsidieregelingen van eenzelfde aard, onderwerp of thema, kunnen door meerdere subsidieverstrekkers worden uitgegeven. Een subsidieaanvraag kan dus bij meerdere subsidieverstrekkende instanties worden ingediend, om zo niet alleen uw kansen op subsidie te vergroten, maar ook uw totale financieringsbehoefte gedekt te krijgen.